Brev till alla vänsterpartister

Jag vill tacka Jonas Sjöstedt för hans brev. Däremot vill jag inte tacka för hans arbete mot valfrihet i skolans värld.

För mig som lärare är valfrihet viktigt. Det är viktigt för mig att kunna välja en arbetsplats utifrån mina förutsättningar och behov. Det är viktigt för mig att kunna välja en arbetsplats med lite administration och mycket undervisning. Det är viktigt för mig att kunna välja en huvudman som jag trivs med. Det är en anledning till att det är viktigt att det fria skolvalet finns.

Lärarnas perspektiv nämns sällan i diskussionen om välfärden. Det är inte Vänsterpartiet så intresserade av. Istället ligger deras intresse i att skapa en skola för alla. Det blir också en skola som stänger ute de som inte passar in i normen.

Jag vill kunna välja en arbetsplats med en viss inriktning och eller ett visst pedagogiskt tänk. Det är viktigt för mig. Jag vill att min arbetsgivare ska kunna gå i vinst när de gör ett bra jobb, precis som vilket annat företag som helst.

När jag valde gymnasium var min hemkommun inte glada, eftersom skolpengen skilde sig mellan kommunerna. Jag fick argumentera för varför jag ville gå på den skola som jag valde och inte kommunens egna gymnasium. Det är tack vare det valet som jag valde att bli lärare, arbeta med nyanlända elever och kunna utvecklas till dem människa som jag är idag. Mitt skolval passade mig.

Jag vill även att mina elever ska få välja. Jag vill att de ska ha möjlighet att välja bort ett utanförskap till förmån för vad som passar dem. Det fria skolvalet måste öka och elever och föräldrar måste bli mer medvetna om hur mycket det betyder att gå i en bra skola. Och den skolan som är bra för mig behöver inte vara bra för dig.

Så här tänker inte Jonas Sjöstedt. Han tänker att alla skolor ska vara bra för alla. Jag tänker att det är olika och därför måste valet få finnas. Därför måste företagen också få möjlighet att vara lönsamma.

Jonas Sjöstedt är kritisk mot Academedias ledning och deras PR-avdelning, men Vänsterpartiet agerar på samma sätt som dessa. De försöker få lärarna att bli en del av en PR-maskin i form av att endast driva frågan om vinster i välfärden. Det är en fråga av många som berör mig som lärare.

Jag vill se politiker som tar upp de andra frågorna – de som påverkar min vardag. I den frågan står Vänsterpartiet långt borta.

Den som har lärarnas förtroende kommer att vinna valet i september. Vänsterpartiet har inte mitt förtroende genom att leka marionettdockor med lärarna.