Efter femtio år är det dags för en Almedalsvecka 2.0

Ytterligare en Almedalsvecka är över och nu är det dags att ge alla partier lika mycket uppmärksamhet. Under många år har de partier som har de sista dagarna i veckan varit minimalt uppmärksammade. Journalister, besökare och organisationer åker hem, vilket gör att det demokratiska syftet förstörs.

Nu är det därför dags för en Almedalsvecka i en ny tappning. Här är mitt förslag.

Söndagen

Glöm inte bort vilka som faktiskt lånar ut sin vackra ö till oss som är flitiga besökare. Under söndagen vill jag därför se regionalpolitiskt fokus och Gotlandspolitiker på scenen i Almedalsparken. Låt Gotlandsfrågorna ta större del under hela Almedalsveckan med början på söndagen.

Måndag till torsdag

Kör ett partital på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Avsluta med en debatt mellan partiledarna som har haft tal under dagen. Det skapar en ytterligare dynamik i politiken, där partiledarna både får tala och visa vad de går för i debattsammanhang.

Fredag

Demokratidag! Almedalsveckan är en demokrativecka och jag tycker att det är dags att öppna upp Almedalsscenen för andra krafter än partierna. I regel står scenen tom under veckan när partiledarna inte talar, och det känns som det forumet borde kunna utnyttjas bättre. Varför inte nominera talare och rösta om vilka som ska tala på scenen?

Fördelarna med detta system är att den mediala bevakningen blir lika för alla, och Gotland sätts i fokus, men främst att vi får plats med Almedalsveckan under en arbetsvecka. Och att demokratin är i fokus.

Vad väntar vi på?