Låt skolan slippa populism

Idag kan vi läsa i Aftonbladet att Rolf Ekelund, tidigare läromedelsförläggare, menar att de fallande skolresultaten korrelerar med bristen på läromedel i skolan. Därför tycker således denna tidigare läromedelsförläggare att vi ska ha läromedel till alla i skolan.

Det här har såklart blivit en klickraket och en snackis under dagen. Det är ett problem som man inte behöver vara lärare för att förstå. Inga böcker leder till dåliga resultat.

Enligt min mening är det populism när den är som sämst.

Vi har sett det så många gånger förut.

Här är en listan på några populistiska förslag som vi har sett genom åren:

Som verksam lärare är det här så tröttsamt. Kan vi inte istället prata om visioner för skolan, kunskapssyn och hur skolan förmedlar kunskap?

Dessa förslag gör svensk skolan en stor otjänst.