Lektionstips: Skrivande som en process

Mina SFI-elever (2B) har ett begränsat ordförråd och för att kunna producera en text måste de ha hjälp med ord. Här är ett exempel på hur jag arbetar för att få igång skrivandet och det kreativa tänkandet. Jag brukar använda metoden när jag introducerar ett moment. I exemplet nedan ska eleverna öva på att presentera sig.

 1. Välj en bild.

I det här fallet har jag valt en bild på en kvinnlig brandman. Den satte jag upp på tavlan.

 1. Brainstorma fram ord.

Eleverna får svara på frågorna:

 • Vad heter hon?
 • Hur gammal är hon?
 • Är hon gift?
 • Vad heter hennes partner? Var jobbar hen? Hur gammal är hen?
 • Vad jobbar hon med? Var jobbar hon?
 • Vad gör hon på fritiden?
 • Vad tycker hon om att äta?
 • Har hon bil? Vilken bil har hon?
 • Var bor hon?
 • Vilket land kommer hon från?
 • Vilka språk pratar hon?

Eleverna valde att beskriva kvinnan som Maria. Hon är 30 år gammal och gift med Alexander. Maria arbetar som brandman i Sollentuna och Alexander är ingenjör. Han är 40 år gammal. På fritiden promenerar hon, tränar på gym, äter på restaurang och vilar. Hon äter fisk, ris och potatis. Hon har en bil av märket Volvo. De bor i ett hus i Stockholm med fyra rum. Maria kom till Sverige för tio år sedan och hon föddes i London i Storbritannien. Hon pratar svenska, engelska och bengaliska.

Jag skrev upp stödorden på tavlan.

 1. Gruppskrivning

Eleverna får, med hjälp av orden som jag har skrivit på tavlan, producera egna texter i grupp. De får ett papper först efter fem minuter, vilket skapar utrymme för diskussion. Därefter får de själva använda en fungerande grammatik för att skriva en fungerande text. En tvist på det hela var att några elever skojade om att brandmannen Maria pratar bengaliska, vilket kräver en förklaring som gör texterna mer spännande.

 1. Kamratrespons

Efter ungefär 30 minuter grupparbete får grupperna byta texter med varandra och ge respons på varandras texter.

 1. Den sista texten

Eleverna får, efter att ha fått kamratrespons, skriva om texten på nytt. Därefter får de lämna in den till mig för kontroll. Jag bedömer inte de här texterna, utan jag tar in dem för att kontrollera att eleverna har förstått uppgiften och uppfyller de mål för skrivande som finns på SFI.

Den här uppgiften tog ungefär en och en halv timme för mig att göra med min klass. Och den var väldigt uppskattad och jag fick in välarbetade texter. Det är ett tips för elever som har svårt att komma igång med sitt skrivande.