Så här får jag mina SFI-elever att prata

Det här är så svårt! Mina elever (2B på SFI) förstår nyttan i att kunna prata svenska, men samtidigt är de på en nybörjarnivå som gör att deras språk inte alltid räcker till det som de vill säga. Därför har jag anpassat alla mina taluppgifter så att eleverna får möjlighet att komma igång med språket.

Talkort

Alla lärare vet hur stelt det kan bli när eleverna är snabba och du har trettio oplanerade minuter kvar av lektionen. Då har jag mina talkort! Här har jag frågor på alla nivåer där eleverna får prata fritt i grupp. De kan välja några frågor som de vill diskutera, eller så kan de välja att först skriva om en fråga och sedan prata. De kan sitta i par eller en mindre grupp. Jag har färgkodat frågorna efter olika ämnen (vardagsliv, grammatik, fritid, jobb etc). Jag gjorde de här frågorna efter mitt första SFI-vikariat 2015 och jag har haft nytta av dem sedan dess. Om du klickar på rubriken ser du ett exempel på frågor.

Alias

Överlag är jag skeptisk till material för barn på SFI, men det här fungerar utmärkt! Här kan eleverna antingen ta ett kort och beskriva bilden, varpå kompisarna ska gissa ordet. En alternativ väg kan vara att visa bilden och hålla bort texten, så får eleverna säga ordet. De kan även öva på frågeord (Är den stor? Kan jag äta den? Är den grön?) eller göra bildserier och beskriva dessa. Bilder är så tacksamt på SFI. Jag bifogar några exempelkort.

Personkort

Mina elever behöver öva på det abstrakta tänkandet och din fantasi. Därför har jag gjort personkort som eleverna kan arbeta med. Mycket av SFI-undervisningen på tidiga nivåer handlar om att eleverna ska beskriva sig själva, men ibland kan det vara jobbigt. Eleven kanske inte har någon familj eller lägenhet att berätta om och då ska jag inte utsätta dem för den uppgiften. Då får de prata om en annan person som står långt ifrån dem. Jag upplever att många elever är tacksamma över den här övningen.

Jag har också arbetat med dessa kort när eleverna får skriva eller gå runt och mingla. Även här bifogar jag några exempel.

Jag hoppas att detta inspirerade till att tala mer med SFI-elever. Om du vill ha materialet i sin helhet eller har frågor kan du maila mig på jessica.schedvin(@)hermods.se.