Låt skolan slippa populism

Idag kan vi läsa i Aftonbladet att Rolf Ekelund, tidigare läromedelsförläggare, menar att de fallande skolresultaten korrelerar med bristen på läromedel i skolan. Därför tycker således denna tidigare läromedelsförläggare att vi ska ha läromedel till alla i skolan. Det här har såklart blivit en klickraket och en snackis under dagen. Det är ett problem som man inte behöver vara lärare för att förstå. Inga böcker leder till dåliga resultat. Enligt […]