Vänsterpartiet visar sina sämsta sidor

Pigdebatten. Vi som har hållit på med politik ett tag minns säkert när Vänsterpartiet i samlad trupp tog sig an att benämna kvinnor som arbetade inom hushållsnära tjänster som pigor när RUT-debatten var som hetast.

Den retoriken sitter kvar än idag.

Som SFI-lärare möter jag kvinnor som får sitt första vita jobb genom de jobb som blossade upp i och med införandet av RUT-avdraget. Det är ofta kvinnor som inte behärskar språket och som därmed står en bra bit från arbetsmarknaden. Gemensamt för dessa kvinnor är att de är fantastiska!

Som lärare har man många samtal om värderingar. När jag undervisade på kvällen mötte jag många kvinnor som talade om hur svenskar värderar olika arbeten. De talar om hur de inte ses som värda någonting på arbetsplatser. Hur svensken går förbi utan att höja blicken. Och hur svensken är totalt ignorant mot deras förmågor och situation.

Att vänsterkillar fortfarande håller på och beter sig som douchebags mot invandrarkvinnor är inte nytt, men det är förvånande hur de ser ett värde i detta. Vi ska inte kalla kvinnor för pigor 2018.